business_log
Home 게시판 인재채용
 
※ 간단한 자기소개와 함께 이력서를 첨부하여 주세요.
이   름 이메일
연락처 연락처(휴대폰)
간략한
자기소개
첨부파일
파일형식 hwp / doc / zip 파일크기 2Mbyte 이내
  
 
 
 
 
본  사 : 서울특별시 금천구 가산동 429-1 뉴티캐슬 1405호
Tel :  02) 862-9797     AS :  02) 862-8282     Fax :  02) 865-9797
Tel :  053) 382-9797     AS :  053) 383-1472     Fax :  053) 384-0911
Tel :  051) 861-7757     AS :  051) 868-2022     Fax :  051) 865-0009
공장/연구소: 대구시 북구 검단동 777-58 검단테크노벨리 203호
부 산 지 사 : 부산광역시 연제구 연산동 685-9